Posts

Шийдвэр гаргахад шаардагдах ур чадвар

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих тухай

Хуульч та үзвэл зохих кино

Шатрын өрөг хийгээд урвуу оюун ухаан

Ёс суртахууны тухайд...

Утсаар хэлэлцээр хийх техник

Хамгийн чухал нь тоглоомын дүрэм

Хуульчдын баярын өдөр